Nástěnka

Oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v mateřské škole s motivačním názvem „LABÁČEK“, ŠPINDLERŮV MLÝN.

ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., jejíž činnost vykonává ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s. oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se koná ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2023 od 9.00 do 14.00 hod.

 

V uvedený termín budou přednostně přijímány žádosti od rodičů dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 věku tří let a děti starší. Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2023 je školní docházka povinná.

Přihlášku si mohou podat též děti dvouleté.

 

Přílohy k žádosti:

- přihláška (možno stáhnout v dokumentech na webových stránkách www.labacek.ablems.cz nebo vyzvednout osobně v mateřské škole)

- rodný list ke kontrole

- kromě doložení dokladu o očkování (povinnost doložení očkování dítěte nemají děti s povinnou předškolní docházkou) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kritéria přijetí viz www.labacek.ablems.cz

Kontakty do mateřské školy:

Tel.: +420 777 260 315 e-mail: labacek@ablems.cz

 

Klára Danielis, ředitelka mateřské školy