• babbysitter-slider-ground

Náš den

   Čas

  Činnost

08:00 – 09:00

scházení dětí, volná hra a individuální činnosti dle volby dětí

09:00 – 09:15

hygiena, svačina


09:15 – 10:00

vzdělávací činnost (v anglickém i českém jazyce), skupinová i individuální výuka

10:00 – 12:00

pobyt venku, hygiena

12:00 – 12:30

oběd, hygiena

12:30 – 14:30

spánek, odpočinek, relaxační a zájmové činnosti

14:30 – 17:00

hygiena, svačina, individuální práce s dětmi, zájmové aktivity v rámci MŠ, neřízená činnost dětí


Organizační chod mateřské školy je zajištěn pravidelným řádem, který je v případě potřeby flexibilně měněn. Umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobovat jejich potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku je začleněn programu dne tak, aby děti byly každý den, avšak za předpokladu vyhovujícího počasí, minimálně 2 hodiny na čerstvém vzduchu


ZŘIZOVATEL
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.
Náchodská 162, 541 01 Trutnov, Poříčí
IČ: 27529410, DIČ: CZ27529410

PROVOZOVATEL
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.

STATUTÁR
Klára Danielis
+420 777 260 315

MŠ LABÁČEK
Bedřichov 86, 543 51 Špindlerův Mlýn
+420 705 302 308
labacek@ablems.cz
Lucie Kondělková DiS +420 736 618 184