• babbysitter-slider-ground

Strava

Celodenní stravování zajišťuje kuchyně (výdejna) Mateřské školy Špindlerův Mlýn.

Jídelníček je tvořen dle norem a hygienických požadavků pro stravování předškolních dětí, děti mají dostatečné množství ovoce, zeleniny, cereálií i mléčných výrobků.

Jídelníček na daný týden je vždy vyvěšen na nástěnce v MŠ, dále na webových a fb stránkách včetně uvedených alergenů.

Stravování je zahájeno ranní svačinkou, která se podává od 8,45 – 9,15 hod. Oběd je vydáván od 11,30 do 12,00 hod. - závisí na programu dne. Odpolední svačinka se podává od 14,30 do 15,00 hod.

Během celého dne je dětem k dispozici pitný režim - čistá voda, ovocné čaje a šťávy a mléčné tekutiny.


I. stupeň - do 6ti let (jako rozhodující se bere věk podle šk. roku 19/20 – do 31. 8. 2020)  

   I.   Stupeň  strava celodenní   43,86,- Kč / 920,- Kč za měsíc

                                     půldenní   34,43,- Kč / 720,- Kč za měsíc


II. stupeň – 7 – 10 let, tzn. všechny děti, kterým je nebo bude mezi 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 sedm a více let: 

  II.   Stupeň  strava celodenní   46,86,- Kč / 980,- Kč za měsíc

                                     půldenní   37,43,- Kč / 785,- Kč za měsíc

  

 

Absence se ohlašuje do 7,00 hodin stávajícího dne. V případě pozdní ohlášení absence bude stravné účtováno.