• babbysitter-slider-ground

Školné

Pro přesnou informaci a výpočet školného doporučujeme kontaktovat ředitelku MŠ:

Kláru Danielis

E-mail: labacek@ablems.cz
Tel.: +420 777 260 315 Sleva za platbu předem na více kalendářních měsíců (6 a více)

·         Ceny jsou uvedené za kalendářní měsíc, nezávisí na počtu dní, svátcích  či prázdninách

·         Cena za celoměsíční docházku je paušální poplatek, v případě absence se nevrací

·         Při nepřítomnosti v případě předem uhrazených jednorázových vstupů je školné nevratné, avšak je možný          převod dní do konce následujícího měsíce

·         Školné a stravné se hradí vždy k 7. dni předcházejícího měsíce v hotovosti nebo převodem

·         Absence se ohlašuje do 6,40 hodin stávajícího dne. V případě pozdní ohlášení absence bude stravné i docházka účtována


V ceně školného je zahrnuto: Vzdělávací program včetně výuky anglického jazyka, dále některé aktivity a náklady spojené s pobytem dětí v MŠ i mimo ni (bazén, sauna, výlety, kulturní představení, pyžamové párty, sportovní aktivity) a také pojištění dětí proti úrazu, ztrátě a poškození osobních věcí. Vícenáklady v případě soukromé autobusové dopravy apod. hradí rodiče.

·        

Orientační tabulka

* Paušální poplatek, nevrací se absence

Jednodenní vstupné

půlden

600,- Kč 


celý den

800,- Kč 


Pyžamová party pro děti mimo MŠ Labáček

1 noc

600,- Kč 

včetně stravy

Celoměsíční docházka

celodenní

8.000,- Kč *

+ stravné paušální poplatek

půldenní

4.750,- Kč *

+ stravné paušální poplatek