• babbysitter-slider-ground

Podívejte se na krátké video o naší školce!

mensa

Nástěnka

Aktuální informace rodičům

Co je Labáček?

Mateřská škola s motivačním názvem Labáček byla dne 1.9.2015 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Zároveň se tak stala odloučeným pracovištěm ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., Trutnov. 


Labáček jako takový však vznikl již v roce 2009 a má ve Špindlerově Mlýně již svou tradici.


MŠ je jednotřídní a heterogenně uspořádaná, s maximální kapacitou 15 dětí ve věku 2 - 7 let. 

Edukace je uzpůsobena daným věkovým skupinám.

Děti velkého věkového rozmezí jsou přirozeným způsobem spolu ve třídě tak, jak je tomu v praktickém životě.

Starší pomáhají mladším a navzájem se od sebe učí novým dovednostem a přijímají nové poznatky. Je prokázáno, že dítě lépe přejímá informace od svého vrstevníka, než - li od dospělého člověka.

Tímto přístupem se děti přirozeným způsobem učí toleranci, spolupráci, laskavosti, trpělivosti a ohleduplnosti. Výuka je zaměřena na předškolní jazykovou a pohybovou výchovu, a celkově zahrnuje činnosti a aktivity pro všestranný vývoj každého dítěte.


Naše školka patří mezi mateřské školy spolupracující s Mensou ČR


MŠ Labáček naleznete na FB i na Youtube
Vybavení

Dominantou a vlastně i symbolem naší školy je velká multifunkční dřevěná loď. Kromě chytrých úložných prostor pro lehátka a ložní prádlo nabízí zejména pestré pohybové vyžití jakým je skluzavka, horolezecká stěna, tunel a šplhací tyč. Především však skýtá velký prostor k dětským hrám, dává průchod dětské fantazii, nápadům a kreativitě. Ve spolupráci s firmou Antik Brokeš a desingerkou paní Dianou Brokešovou DiS. byla třída navržena tak, aby nabízela dostatek prostoru, variability a možností pro všestranný rozvoj dětí, a aby společně s množstvím různých doplňků a hraček utvářela klidný a přátelský přístav pro naše malé námořníky. Vybavení školky stále průběžně doplňujeme a vylepšujeme.


MŠ  PŘED PROMĚNOU a DNES


Letní příměstské tábory
Lyžování